go back

Intepia projekti rahastatakse Eesti-Norra koostööprogrammist Green ICT

Intepia OÜ väikeprojekti eesmärk on valmistuda ette põhitoetusskeemi taotluse esitamiseks. Projekti käigus teostatakse vajalikud äriuuringud, mis annaksid sisendit turgudele mineku strateegiate, hinnastamise ja turul positsioneerimise kohta ning selgitaksid välja kasutajate vajadused ja ootused, mida võtta arvesse funktsionaalsuste arendamisel. Põhitoetusskeemi toetuse abil arendatakse edasi logistikaoperaatori töövahendit www.intepia.com, mis võimaldab muuta logistika sekori paberivabaks ning lihtsustab ja kiirendab erinevate osapoolte tööd. Põhiprojekti käigus luuakse kõik olulised funktsionaalsused ja saavutatakse toote turuvalmidus. Ettevalmistustööde käigus on eesmärk on jõuda järeldusele, kas projektiidee on teostatav ja tasuv. Ettevalmistustöödena viiakse läbi turu-uuring ja konkurentsianalüüs ning koostatakse äriplaan, tasuvusanalüüs, põhiprojekti elluviimise plaan ja sellega kaasnevate võimalike mõjude prognoos. Samuti leitakse välispartnerid, kellega arendada ja testida piiriüleseid koostöölahendusi.

Green ICT projekti kood EU53316, elluviimise periood 01.07.2019-31.10.2019.